Премиера на „Въведение в Будизма”

Премиера на книгата „Въведение в Будизма” – първата книга на фондация “Намасте България”

ВЪВЕДЕНИЕ В БУДИЗМА

„Въведение в Будизма” първата книга на фондация “Намасте България”

Премиера на първата книга от поредица текстове за философията на Будизма.

„Въведение в Будизма”

с автор Кябдже Кенсур Тамдинг Гяцо Римпоче

Геше Тензинг Тамдинг

Геше Тензинг Тамдинг

Книгата беше представена от Геше Тензинг Тамдинг